ჰუმანისტური თერაპიის ფარგლებში თითოეული ინდვიდი  განურჩევლად მისი უარყოფითი აზრებისა და ქცევებისა, ღირებულ და დადებით პიროვნებად განიხილება. ჰუმანისტური თერაპიის ყველაზე დიდი ღირებულება  ის არის , რომ ეხმარება ადამიანს ცხოვრების საზრისის  პოვნაში, ღირებულებების ჩამოყალიბებაში და ფასეულობათა გადაფასებაში.

სეანსების რაოდენობა დამოკიდებულია ინდივიდის მდგომარეობაზე, მით მოთხოვნებსა და სხვა გარემო ფაქტორებზე, საშუალო ხანგრძლივობა 6-12 სეანსი.