ინდივიდუალური თერაპია არის შანსი შესაძლებლობა შეიცვალოს ადამიანი უკეთესობისკენ, თერაპევტის მოვალეობა დაეხმაროს პიროვნებას გაერკვეს საკუთარ მდგომარეობაში მიზნებში და მოძებნოს მოკლე და ეფექტური გზები სასურველის მისაღწევად.

ინდივიდუალური ფსიქოთერაპიის პირვილეგიაა – მშვიდი და ინტიმური ატმოსფერო, რომელიც განაპირობებს კლიენტსა და თერაპევტს შორის გულწრფელობასა და ნდობის მაღალი ხარისხის ჩამოყალიბებას.

ინდივიდუალური თერაპიის დადებითი მხარეა კონფიდენციალობა და უსაფრთხოება.

ინდივიდუალურ ფსიქოთერაპიისას სეანსის ხანგრძლივობა 1 საათია. თერაპიული კურსის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია ფსიქოთერაპიულ მეთოდზე, პრობლემის სიმძიმესა და პიროვნების ქარაქტეროლოგიურ თავისებურებებზე.